Vitajte

ALL ENERGY je tu pre každého kto potrebuje spracovať energetický audit pre svoju firmu, či už z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti, alebo s cieľom získať konkurenčnú výhodu znížením prevádzkových nákladov na spotrebované energie.

Pri svojej činnosti ALL ENERGY spolupracuje s odborníkmi z každej oblasti potrebnej pre spracovanie energetického auditu na najvyššej odbornej úrovni.

Hlavné poslanie ALL ENERGY je v nájdení takých riešení ktoré dosiahnu čo najkratšiu dobu návratnosti pri minimálnej výške investícií. Naším cieľom je spokojnosť zákazníka s výsledným technickým riešením ako aj s  ekonomickým efektom.