O spoločnosti

Vážení zákazníci, spolupracovníci a priatelia,

dovoľte, aby som Vám v krátkosti predstavil firmu ALL ENERGY, s.r.o. Firmu som založil v roku 2014, aby som uplatnil svoje skúsenosti z viac ako 20 ročnej práce pre najväčšiu kotlársku firmu v bývalom Československu. Skúsenosti, ktoré som počas svojej praxe získal som sa rozhodol rozvinúť v priamom kontakte so zákazníkmi nie len v energetike.

Spoločná potreba zákazníkov z rozličných krajín rôznych kontinentov, a ktorými som sa stretol, bola vybudovať a prevádzkovať energetické zdroje a technológie, ktoré budú plniť ich potreby, budú mať primeranú cenu, vysokú spoľahlivosť, budú pracovať efektívne a ich údržba bude jednoduchá a lacná. Sme pripravení ponúkať také riešenia, ktoré naplnia tieto ciele v maximálnej možnej miere. ALL ENERGY, s.r.o. je malá flexibilná firma pripravená poskytnúť zákazníkom takú pozornosť, akú si riešenie ich potrieb vyžaduje.

V súčasnosti sa ALL ENERGY, s.r.o. venuje hlavne spracovaniu energetických auditov, má  vlastného energetického audítora zapísaného v zozname Ministerstva hospodárstva SR a nadviazala spoluprácu s osvedčenými firmami v oblasti projektovania stavieb, vybavenia budov, certifikácie budov a má kontakty na viacerých dodávateľov priemyselných zariadení a systémov. V budúcnosti bude oblasť pôsobenia firmy rozšírená o ďalšie činnosti súvisiace s rôznymi druhmi energie.

Prajem Vám veľa úspechov v podnikaní i v súkromnom živote

Ing.Miloš Teleky

konateľ ALL ENERGY, s.r.o.