Preklady – Ruský jazyk – Ruština

Okrem vypracovania energetických auditov je náplňou práce firmy ALL ENERGY aj prekladateľská činnosť. Vykonáva preklady z ruského do slovenského jazyka ako aj opačne zo slovenského do ruského jazyka hlavne technických textov.

Preklad vypracováva skúsený prekladateľ so štátnou jazykovou skúškou – Ing.Miloš Teleky v meste Levice. Venuje sa prekladateľskej činnosti od roku 1999. Študoval v bývalom ZSSR na Odeskom polytechnickom inštitúte odbor Tepelné elektrárne, kde bola ruština jediným vyučovacím jazykom.

Úradné preklady (s pečiatkou) nevykonávame.

 

Prehľad vybraných zákazníkov a prekladaných materiálov:

Elektráreň Mochovce – Predprevádzková bezpečnostná správa, Technické zdôvodnenie bezpečnosti,

SES Tlmače – Prospektové materiály – Profil spoločnosti, Práškové, Olejové, Plynové kotly, Kotly na biomasu, Kotly pre HRSG, obchodné a technické časti ponúk,

Kovymont – dokumentácia k výrobkom pre farmaceutický priemysel,

Synecta Group – dokumentácia k armatúram,

Chladex – Ponuka chladiacich zariadení.