Cena energetického auditu

CENA ENERGETICKÉHO AUDITU

Cena energetického auditu je samozrejme to čo zaujíma každého zákazníka. Bohužiaľ povedať na počkanie cenu auditu nie je rozumné a ani zodpovedné. Cenu ovplyvňuje množstvo faktorov, ktoré vplývajú na náklady, ktoré bude mať audítor na spracovanie energetického auditu. Najdôležitejšou položkou je samozrejme čas a nejedná sa iba o čas samotného spracovateľa energetického auditu – energetického audítora, ale podľa situácie aj špecialistov, ktorí sa na spracovaní auditu budú podieľať. A práve túto situáciu je potrebné podrobne preskúmať hlavne, ak sa jedná o audit areálu s viacerými budovami a technologickým vybavením.

Rozhodujúcimi faktormi pre stanovenie ceny energetického auditu sú:

Najlepším spôsobom ako zistiť reálnu cenu za energetický audit, ktorý bude vykonaný zodpovedne, v súlade so zákonmi a v požadovanom termíne a rozsahu je osloviť energetického audítora,  absolvovať s ním stretnutie a zodpovedať otázky pre zorienovanie sa audítora v predmete auditu a v rozsahu prác potrebných pre jeho vykonanie. O postupe energetického auditu sa môžete viac dozvedieť tu.