Referencie

REFERENCIE

Naša spoločnosť už vypracovala audity pre priemyselné podniky, školy, materské školy, administratívne budovy, výrobné budovy, ubytovne. Spolupracujeme so skúsenými stavebnými inžiniermi a firmami zaoberajúcimi sa vybavením budov, alebo technológiami pre energetické médiá. Zoznam našich referencií Vám poskytneme na vyžiadanie prostredníctvom nášho formuláru, alebo akýmkoľvek iným spôsobom oslovenia cez naše kontakty.