Legislatíva

Legislatívny rámec
energetických auditov

Pravidlá výkonu energetického auditu stanovuje zákon č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novelizovaný zákonom č.4/2019 Z.z. Aktuálne znenie zákona nájdete tu.

Vykonávacou vyhláškou k zákonu č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti je Vyhláška MH SR č. 179/2015 Z.z., ktorá upravuje postup pri výkone energetického auditu a obsah písomnej správy. Aktuálne znenie vyhlášky nájdete tu.

 

WhatsApp chat